Meer dan 40 jaar Hart voor Handicap

 

De vzw Hart voor Handicap werd in 1977 opgericht als een initiatief samen met de krant De Standaard. In de loop der jaren is onze missie met ons meegegroeid.

1997-2008: Het Sinterklaasfonds

Het Sinterklaasfonds gaf een halve eeuw lang hulp aan kinderen met een handicap die vaak opgroeiden in gezinnen met weinig ruimte voor extra’s. Helemaal in het begin ging het om speelgoed, geleidelijk aan kwam het accent meer te liggen op steun aan projecten voor kinderen met een handicap.

2008-2018: Hart voor Handicap

Het Sinterklaasfonds werd Hart voor Handicap. De noden en dus ook de aandacht van de organisatie verschoven naar emanciperende projecten die ontplooiingskansen bieden aan mensen met een fysieke en mentale beperking.

Elk jaar vertrekken we van een problematiek en kiezen we een thema. Na een oproep selecteren we projecten die een innovatief antwoord bieden op het gekozen probleem. Artikels in de krant tonen oplossingen, sensibiliseren en vragen de lezers om financiële steun.  Door de jaren heen is de opbrengst verdrie- tot verviervoudigd.

Sinds 2018: De Genereuzen

Ondanks alle mooie projecten leven mensen met en zonder handicap nog vaak naast elkaar. Daarom startten we De Genereuzen: een beweging die concreet werk maakt van inclusie. Met De Genereuzen zetten we in op het samen leven, wonen en werken van mensen mét en zonder beperking. Niet in woorden, maar in daden.

We selecteren elk jaar binnen drie thema’s (vriendschap, wonen en werken) projecten die ontmoetingskansen creëren tussen mensen met en zonder beperking. Tot iedereen er echt bijhoort en inclusie de norm is.